DOM Z POMYSLEM Dom z pomysLem Tischleuchten in gold_hellbraun