DOM Z POMYSLEM Dom z pomysLem Tischleuchten in schwarz